fbpx

Kokoomuksen Ville Kaunisto vaatii EU:ta mukaan ratkomaan tuulivoimahaasteita Euroopan itärajalla

Kokoomuksen kansanedustaja Ville Kaunisto peräänkuuluttaa EU:lta toimia Euroopan itärajan tuulivoimahaasteiden ratkomiseksi. Yksi vaihtoehto olisi rahoittaa tuulivoimateknologiaa EU:n Horisontti Eurooppa-ohjelman rahoituksen avulla.

Kokoomuksen kansanedustaja Ville Kaunisto peräänkuuluttaa EU:lta toimia Euroopan itärajan tuulivoimahaasteiden ratkomiseksi. Yksi vaihtoehto olisi rahoittaa tuulivoimateknologiaa EU:n Horisontti Eurooppa-ohjelman rahoituksen avulla. Tuulivoiman rakentamisen esteenä ovat olleet niin maiden tutkajärjestelmien toimivuus kuin kantaverkkojen heikkous. Haasteiden taklaus pitkällä aikavälillä ei tule jäämään kiinni teknologian kehityksestä ja EU:n rahallinen tuki kiihdyttäisi niin poliittisen ymmärryksen kuin teknologian luomia mahdollisuuksia.

”Itäisen Suomen kuihtuminen on yksi suurimmista Suomen turvallisuuskysymyksistä. Tämä uhka ei ole yksin Suomen vaan koskee kaikkia Euroopan itärajalla olevia maita. Euroopan unionin tekemättömyys edesauttaa tyhjiöiden syntyä itäisiin osiimme. Geopolitiikassa tyhjiöillä on tapana täyttyä vähintäänkin laajalla tyytymättömyydellä. Tällaiset alueet ovat myös hyvää maaperää disinformaatiolle. Tämän kehityskulun surullisin esimerkki on Itä-Ukrainassa”, Kaunisto muistuttaa.

Puhtaan energian tuomat teolliset investointimahdollisuudet eivät ole poliittisia päätöksiä, vaan markkinat ohjaavat koko ajan yhä vahvemmin investointeja kohti päästöttömyyttä.

”Kyse ei ole nollasummapelistä, jossa itäisen Suomen kilpailukyvyn parantaminen olisi pois jostain muualta. Kysymys on koko Suomen turvallisuudesta, sillä laaja-alaiset teollisuusinvestoinnit Suomessa ovat myös taloudellisesti merkittävä turvallisuuskysymys. Tässä kilpailussa Suomi ei ole, eikä voi olla, itsensä oma kilpailija. Mitä kilpailukykyisempi koko Suomi on, sitä enemmän se luo pohjaa kansainvälisille investointipäätöksille”, Kaunisto toteaa.

Petteri Orpon hallitus on tehnyt ryhtiliikettä Suomen EU-vaikuttamiseen. Tulevan komission työohjelman luonnin keskellä ja eurovaalien jälkeen tarvitaan laaja-alaista vaikuttamista niin Suomessa kuin muiden Venäjän rajan jakavien maiden kesken, että kokonaisuus etenee pikaisesti.

”Tarvitsemme rohkean vision siitä, miten EU voi omalta osaltaan parantaa Euroopan turvallisuutta ja samalla kilpailukykyä. Se tulee tarkoittamaan merkittäviä panostuksia puolustukseen. Samalla emme voi kuitenkaan unohtaa kilpailukyvyn ja talouskasvun luomaa turvallisuutta.”, Kaunisto sanoo.

Euroopan unioni on mukana jokapäiväisessä arjessamme

Haluan kiittää Pentti Salinia mielipidekirjoituksessa (KS 20.2.) esittämistään ajatuksista eurovaaliehdokkuudesta. Salin toteaa, että olen päässyt nopeaan tahtiin etenemään kärkipaikoille puolueessani. Myös vahva yhteistyösuhde puoluejohdon kanssa on ratkaisevassa...

read more

Suomalaisen työn tulevaisuuden puolesta

Nostan esiin kolme keskeisintä huomiota edustaja kansanedustaja Paula Werningin (sd.) kirjoituksesta Kouvolan Sanomissa 19.2. Ensinnäkin se ei tarjoa minkäänlaista vaihtoehtoa tai ratkaisua, miten parannetaan Suomen kilpailukykyä ja varmistetaan suomalaisten työpaikat...

read more