fbpx

Turvallinen huominen yhdessä | Talous turvan takeena | Luotettavasti Suomen puolella | Liikkumaan, pienestä pitäen!

Alla voit lukea lisää ajatuksiani näistä vaaliteemoikseni nostamistani kokonaisuuksista.

Turvallinen huominen yhdessä

Haastetaanpa vanhat totuudet.

Me Suomessa olemme tottuneet pitämään maatamme syrjäisenä Euroopan kolkkana. Historia kuitenkin elää. Yli 1300 kilometriä yhteistä rajaa Venäjän kanssa asettaa meidät EU:n ja Naton etuvartioon. Kolmannes Suomesta kuuluu arktiseen alueeseen, jonka rikkauksiin ja
mahdollisuuksiin suurvallat ovat tällä vuosisadalla havahtuneet. Yhtäkkiä pieni Suomi onkin maailmanpolitiikan keskiössä.

Tulevaisuuden turvallisuusjärjestelmää rakennetaan tällä hetkellä uudelleen. Sitä rakennettaessa me emme saa jäädä sivustakatsojaksi. Meillä on vuosisatainen historia Venäjän rajanaapurina, Pohjoismaana ja Itämeren maana. Tämä historia tekee meistä vahvan. Meillä on erityisosaamista pohjoisen alueen olosuhteista, yli satavuotinen itsenäisyys ja vahva valtiojärjestys. Me kelpaamme mallikappaleeksi ja yhteistyökumppaniksi yhtä lailla Natolle, EU:lle kuin kaikille yhteisten
pelisääntöjen mukaan toimiville maailmanvalloille.

Me kaikki tahdomme, että Suomi on jatkossakin turvallinen, rauhallinen ja itsenäinen maa, joka seisoo omilla jaloillaan ja pitää pintansa muuttuvan maailman myrskyissä ja geopoliittisten uhkien keskellä. Kiitos ennennäkemättömän vahvojen kansainvälisten sitoutustemme, on meillä ennennäkemättömät mahdollisuudet rakentaa Suomesta entistä turvallisempi. Mutta sen on tapahduttava meidän suomalaisten ehdoilla. Kukaan muu ei pidä meistä huolta yhtä hyvin kuin me itse.

Talous turvan takana

EU on viimeisen viidentoista vuoden ajan kulkenut kriisistä kriisiin samalla, kun Suomessa on edetty pitkittynyttä nollakasvun kautta. Huonot ajat ovat hyydyttäneet vapaan kilpailun, heikentäneet yritysten ja kansalaisten riskinottokykyä, tehneet markkinoista pelokkaat, lisänneet byrokratiaa. Samalla Yhdysvallat ja Kiina ovat tehneet teknologian saralla läpimurtoja, jotka EU:lta jäivät tekemättä.

Jotkut väittävät, että järkevintä olisi unohtaa koko EU. Voitte väittää minua vanhanaikaiseksi, mutta minusta talon purkaminen kivijalkaan asti keskellä kylmintä talvea olisi perusteetonta, kun hyvin palvelleen talon voisi remontoida nykyajan vaatimuksiin. Rakentava, mutta tarvittaessa kriittinenkin ote vahvistaa meidän kaikkien tulevaisuutta.

Joustavuus, avoimuus ja terve kilpailu. Nämä ovat ihanteita, joita kohti myös Suomea ja Euroopan Unionia on muokattava. On täysin mahdollista, että kilpailemme keskenämme ja kiritämme toisiamme EU:n sisällä samalla, kun pidämme EU:na huolta yhteisistä eduistamme niin kuin maailman toiseksi suurimman talousalueen onkin pidettävä.

Seuraavina vuosina olemme saapumassa kehityksen aallonharjalle niin tekoälyn kuin vihreän siirtymänkin saralla. Me Suomessa emme voi kilpailla hinnalla, joten meidän on kilpailtava laadulla ja ketteryydellä kuten 2000-luvun taitteen kultaisina vuosina – karistettava pelko ja palautettava yrittäjyys, koulutus ja innovaatiot kaiken keskiöön.

Suomalaisen teollisuuden ja yrittämisen varaan on rakennettu meidän historiamme ja rakennetaan meidän tulevaisuutemme. Jossain tuolla odottaa omaa hetkeään se, joka perustaa huomispäivän Finlaysonin, Stora Enson tai Nokian. Me pystymme siihen, jos vain tahdomme.

Luotettavasti Suomen puolella

Miten meitä suomalaisia kuvaillaan ulkomailla?

Me emme pidä itsestämme meteliä, mutta pidämme lupauksemme. Me osaamme, meihin voi luottaa, me pyrimme aina rakentavaan ratkaisuun.

 Toisinaan kansainvälisessä politiikassa tarvitaan kuitenkin rohkeutta. Maamme historia on täynnä johtajia ja diplomaatteja, jotka ovat pitäneet huolen siitä, että meitä kuunnellaan – että olemme pöydän äärellä syömässä emmekä pöydällä syötävinä. Pienen on pakko pitää huolta itsestään, ja jos pieni selviää kamppailusta voittajana, häntä varmasti kuunnellaan.

 Olen kantanut Suomi-paitaa maailmalla vuosien ajan. Ensin urheilijana, sitten poliitikkona. Minulle on ollut kunnia-asia olla se pienestä maasta ponnistava, kokoaan suurempi tekijä, joka ei pidä itsestään meteliä ja pitää lupauksensa. Se, joka osaa, johon voi luottaa ja joka pyrkii aina rakentavaan ratkaisuun – mutta osaa myös lyödä nyrkin pöytään silloin, kun on pakko.

 Suomi hakee vielä paikkaansa nyt muodostuvassa uudessa maailmanjärjestyksessä. Parhaiten pärjäämme olemalla rohkeita, uskomalla itseemme. Luottamalla siihen, että samat hyveet, jotka ovat kannatelleet meitä läpi historiamme, kannattavat meitä myös huomenna.

Liikkumaan, pienestä pitäen!

Minä tunnen liikunta- ja urheilukentän. Minä tunnen myös Euroopan unionin poliittisen työn. Nyt
tarvitaan liikuntaseurat ja -aktiivit yhteen etsimään ratkaisuja. Euroopan unionin valkoinen kirja
liikunnasta ja urheilusta on vuodelta 2007. Nyt on aika yhdessä pyyhkiä pölyt ja päivittää se tähän
hetkeen.

Kansalaisten – erityisesti nuorten – kasvavat terveydelliset ongelmat ovat uhka koko Euroopalle.
Euroopan Unioni ei voi seistä tässäkään asiassa kädet taskuissa. Hyvinvoivat kansalaiset takaavat
paremman ja turvallisemman Euroopan.

Vaikka eurooppalaisten terveystilanteen parantaminen on pitkä tie, ovat ensimmäiset askeleet helpot. Koko Suomen liikuntakenttä peruskoulun liikunnanopettajista seuroihin, yrittäjiin ja päättäjiin pitää valjastaa yhteen tämän haasteen tämän haasteen taklaamisessa. Peruskoulun liikuntatuntien lisääminen, liikuntapaikkarakentaminen ja investoinnit kevyen liikenteen infrastruktuuriin ovat erinomaisia ja takuuvarmoja keinoja lisätä liikunnan iloa ja sen mukanaan tuomaa hyvinvointia. Kotien ja vanhempien vastuuta korostaen.