fbpx

Puhe sotiemme veteraaneille 4.3.2023

Julkaistu: 4.3.2023

Arvoisat sotiemme veteraanit, lotat, hyvät Kymenlaakson sotaveteraanipiirin ja Kouvolan veteraanien jäsenet, kiltalaiset. Tohtinen sanoa, hyvät ystävät.

Minulla on kunnia tuoda tähän arvokkaaseen juhlaan Kouvolan kaupungin tervehdys. Samalla hieman henkilökohtaisemmalla tasolla totean, että vaimoni vaari Aarre Ojanen toimi pitkään Kouvolan sotaveteraanien puheenjohtajana eli kaipa tässä jonkinlainen kehäkin sulkeutuu.

Hyvät arvovieraat

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on tuonut historian pelottavalla tavalla monen iholle. Kun historia tulee iholle sitä myös yhä selkeämmin huomaa historian huolestuttavalla tavalla toistavan itseään. Kun mietitään rakasta Kymenlaaksoa, niin historia osoittaa, että kun valloittaja on ylittänyt Kymijoen, koko isänmaa on valloitettu. Historia osoittaa myös Kymenlaakson strategisen merkityksen koko Suomen turvallisuudelle. Se osoittaa, että me olemme aina olleet keskellä vihollisen tähtäintä. Tämä vastuu meidän päättäjien pitää jatkuvasti ymmärtää.

Toisaalta kun katsotaan historiaa Suomen tulevaisuuden kannalta niin sotien aikainen Suomi näytti, että pieni maa, jolla on yhteinen kansakunta, pystyy voittamaan vaikeudet, jopa sellaiset, jotka vaikuttavat ennakoimattomuudessaan ylitsepääsemättömiltä. Tämä pitää yhä paikkansa. Meitä on viime vuosina koeteltu monin eri tavoin ensin koronapandemian ja nyt Euroopassa käytävän sodan myötä.

Vaikeudet eivät ole ohitse, sillä epävarmuus tulee jatkumaan vielä pitkään ja suomalaisia koettelevat energiakriisi, inflaatio ja koronnousu. Samalla niin valtion kuin Kouvolan talouden tervehdyttäminen tulee vaatimaan valtavana määrän työtä, mutta suomalaiset eivät työtä pelkää. Sisulla ja yhteistyöllä näistäkin selvitään.

Tässä kokonaisuudessa yhdistysten ja kiltojen rooli on kiistaton. Ne ovat kaupungillemme ja sen asukkaille rakas turvapaikka, jossa saamme edes pienen hetken jakaa yhdessä ajatuksiamme sekä kääntää katsetta pois arjen haasteita.

Arvoisat kuulijat

Tinkimätöntä työtä vaatii myös uusi turvallisuusympäristömme. Me olemme vihdoin matkallamme kohti Nato-jäsenyyttä. Maailman laajuiset kriisit vaativat kokonaisvaltaisia vastauksia ja siksi Suomen intresseihin kuuluu jatkossa turvallisuushaasteiden ratkaisu aktiivisena Naton jäsenenä sekä jatkuva eurooppalainen ja transatlanttinen yhteistyö, samalla tukeutuen vahvaan omaan kykyyn puolustaa isänmaata.

Itsenäinen Suomi tekee itsenäisesti ratkaisunsa oman turvallisuutensa suhteen, sitä on itsenäisyyden tuoma vapaus. Vapaus valita. Vapaus toimia. Tästä vapaudesta on tulevienkin sukupolvien syytä olla äärimmäisen kiitollinen niille, jotka se puolesta ovat urhoollisesti taistellut.

Tässä muutoksessa Kymenlaakson rooli on äärimmäisen tärkeä. Kymenlaakso ei ole pelkästään Suomen paras maakunta elää ja asua. Vaan Kymenlaakso on maantieteellisin sijaintinsa vuoksi koko Suomen itsenäisyyden ja turvallisuuden kannalta keskeinen maakunta. Pitäkää kristallinen kirkkaana mielessä, että meidän kotialueemme elinvoimaisuus ja hyvinvointi ovat mitä suurimmissa määrin rakkaan isänmaamme turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa.

Arvoisat kuulijat,

Tänään tässä juhlassa Kouvolan kaupungin edustajana totean, että Kymenlaakson rooli itsenäisen Suomen lukkona tuo myös mukanaan elämää. Kouvola on Suomen varuskuntapääkaupunki. Me olemme se toinen koti tuhansille nuorille aikuisille heidän omalta osaltaan vahvistaessaan Suomen turvallisuutta. Samalla varuskuntamme toimivat yhtenä tärkeänä työllistäjänä ja elinvoiman lisääjänä kaupungissamme. Samaa voi sanoa Haminasta ja Haminan reserviupseerikoulusta.

Me kymenlaaksolaiset olemme aivan kriittisen tärkeitä Suomelle. Olkaamme siitä ylpeitä.

Arvoisat kuulijat Kouvolan kaupunki arvostaa sitä vuosikymmenien kestänyttä tinkimätön työtä mitä te olette tehneet isänmaan ja Kouvolan hyväksi. Se kiitollisuus tuo vastuun myös tulevaisuudesta.

Me olemme keskellä suurta murroksen aikaa. Maailmalla tulee puhaltamaan vielä monet myrskytuulet, ennen kuin aallokko tyyntyy. Myrskyn keskellä pimeys saattaa painaa uskoamme parempaan tulevaisuuteen. Mutta arvoisat kuulijat, muistakaamme, että todellinen pimeys ei ole valon puuttumista vaan ajatus siitä, että valo ei enää palaa. Tuli vastaamme mitä tahansa niin kyllä me pärjäämme.