fbpx

Ryhmäpuhe peruskouluverkon kehittämiseen

Julkaistu: 13.11.2018

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut paikallaolijat

Vajaa kaksi vuotta sitten vastasin vaalikoneeseen, että en näe mitään tarvetta peruskouluverkon karsimiselle. Olin väärässä. On vaikea vastata kysymykseen oikein, jos ei tiedä kaikkia faktoja. On vaikea tietää kaikkia faktoja ennen kuin on valtuutettu. Tässä tilanteessa oli noin puolet meistä valtuutetuista. Me emme yksinkertaisesti tienneet paremmin.

Mutta nyt me tiedämme. Väitän jokaisen uuden valtuutetun tulleen politiikkaan mukaan tekemään koko Kouvolan kannalta hyviä ja pakollisia päätöksiä. Emmekä sortumaan politiikan pyörteisiin ja huonoihin kompromisseihin. Nyt on se iso hetki toimia oikein. Pitkän valmistelun jälkeen me kaikki tiedämme tilanteen. Nyt on vain kysymys siitä, olemmeko me tarpeeksi rohkeita tekemään tarvittavia päätöksiä.

Kokoomusryhmä on keskustellut ja tarkoin harkinnut tätä päätöstä. Me olemme kaikki tavalla tai toisella joutuneet tekemään valintoja, joista emme välttämättä ole pitäneet, mutta jotka ovat meidän jokaisen mielestä lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta välttämättömiä. Me olemme jokainen käyttäneet omaa harkintaamme ja älyämme ja päätyneet asiantuntijoiden ja valmistelijoiden kanssa samaan tulokseen. Meille on tärkeintä lapset ja nuoret. Heidän mahdollisuutensa moderniin ja tulevaisuuteen katsovaan oppimiseen ja kehittymiseen. Me olemme luopumassa seinistä, mutta panostamassa koulujen sisällä tapahtuvaan opetukseen ja turvallisuuden tunteeseen. Me olemme päättäneet valita ne lämpimät arvot eli ihmiset. Ja vielä pidemmälle ajateltuna koko Kouvolan tulevaisuuden.

Tein kyselyn Kouvolan peruskoulujen opettajille heidän tuntemuksistaan kouluverkon kehittämiseen. Heidän vastauksistaan minulle jäi vahva olo, että he ovat valmiita kehittymään ja ajattelemaan uudella tavalla. Nyt puhun siis opetusalan ammattilaisista. Miksi me valtuutetut emme olisi valmiita toimimaan samoin? Miksi me valtuutetut emme usko, että nykymaailma ja lapset kehittyvät mieletöntä vauhtia ja Suomen sekä Kouvolan täytyy olla valmis kehittymään mukana? Miksi vieläkin keskustelemme seinistä, emmekä Kouvolan tulevaisuuden toivoista ja heidän tarpeistaan oppia uutta ja pärjätä tässä maailmassa?

Toisaalta täytyy nostaa hattua valtuuston suurille puolueille. Me kaikki näemme tarpeen muutokselle. On oikeastaan enää kysymys siitä haluammeko kohdella koko Kouvolaa tasapuolisesti? Asiantuntijat korostavat juurikin tätä seikkaa, kun puhutaan Kouvolan tulevaisuudesta. Ja juuri tämän takia meidän kokoomuslaisten on vaikea enää joustaa. Me emme voi joustaa lasten ja nuorten hyvinvoinnissa. Se ei ole meidän tapa toimia. Uskomattoman moni tässä salissa on valmis kuuntelemaan faktoja, mutta yhtäkkiä niistä poiketen valmiita rankaisemaan joitain kouvolalaisia. Mitä pahaa inkeroislaiset ovat tehneet? Saati korialaiset? Miksi he eivät mahdu faktojen sisälle?

Millä muulla kuin faktoilla ja asiantuntijalausunnoilla voimme perustella päätöksemme lapsillemme. Minä olen isä ja minun pikkumieheni aloittaa koulukäynnin kuuden vuoden päästä. Kokoomusryhmän päätöksellä olen lähettämässä poikani todennäköisesti todella suureen kouluun. Vaahtosammuttimen kokoinen lapsi suuressa koulussa jännittää minua. Mutta kuten kokemukset muista kaupungeista osoittaa ja asiantuntijalausunnot tukevat, niin faktat ovat sen kannalla, että kun me keskitymme opettajien ja lasten hyvinvointiin niin koulun koko ei ole ongelma. Tämän takia me kokoomusryhmä olemme valmiita karsimaan seiniä myös Kouvolan keskustasta, vaikka alue on ainoa näistä viidestä, jossa lapsimäärät kasvavat.

Kyläpolitikoinnin ongelma onkin juuri tässä. Faktat unohtuvat ja tunteet ottavat vallan. Ja se on luonnollista. Mutta se ei ole meidän kokoomuslaisten mielestä vastuullista toimintaa. Luottamushenkilö tarkoittaa sitä, että ihmiset voivat luottaa meidän kykyyn tehdä faktapohjaisia päätöksiä. Faktat vievät meitä kohti terveempiä ja turvallisempia oppimisympäristöjä, kohti onnellisempia lapsia ja nuoria. Faktat vievät meitä kohti uutta ja yhtenäisempää Kouvolaa.